Terug Regiofitness

Privacy verklaring

Privacy Statement

Laatste update: Laatste update: 24 mei 2018

RegioFitness.nl erkent het belang van privacybescherming op alle informatie verstrekt door de gebruiker van de RegioFitness.nl website en RegioFitness.nl services. RegioFitness.nl heeft deze verklaring opgesteld om de informatie die wordt verzameld op de website te beschrijven en uitleg te geven over het gebruik daarvan. Deze Privacy Verklaring omvat RegioFitness.nl en alle andere RegioFitness.nl websites. RegioFitness.nl zal enkel persoonlijk identificerende informatie (zoals naam, fysiek adres, e-mail adres) verzamelen en bewerken in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Verzamelde informatie en gebruik
RegioFitness.nl vraagt de gebruiker persoonlijke gegevens in te vullen om 1) een gratis fitnesspas te kunnen aanvragen 2) eventuele vragen van gebruikerskant te kunnen beantwoorden 3) de website in de lucht te kunnen houden en te verbeteren en 4) de RegioFitness.nl producten en services te kunnen leveren.

Informatie delen
Indien u zich aanmeldt voor een gratis fitnesspas op deze website verleent u RegioFitness.nl toestemming om uw e-mail adres te gebruiken voor marketing- of service doeleinden van uitsluitend RegioFitness.nl en partners. Persoonlijke identificerende informatie wordt alleen verstrekt aan het fitnesscentrum waarvoor de fitnesspas is aangevraagd. RegioFitness.nl zal gebruikers persoonlijk identificerende informatie nooit verhuren of verkopen aan derden, andere fitness en/of wellnesscentra dan waar de dag- of week- pas voor is aangevraagd, of particulieren. RegioFitness.nl mag dergelijke informatie echter onder de volgende beperkte omstandigheden toch delen:


Cookies
Tijdens gebruikers eerste bezoek aan de RegioFitness.nl site, wordt er een cookie naar gebruikers computer gestuurd welke op unieke wijze de browser identificeert. RegioFitness.nl gebruikt cookies om de kwaliteit van de service te verbeteren en om beter te begrijpen hoe mensen de interactie met RegioFitness.nl aangaan. De meeste browsers worden aanvankelijk ingesteld op het accepteren van cookies. Gebruiker kan zijn browser resetten (terugstellen) om alle cookies te weigeren of om te waarschuwen wanneer een cookie wordt verzonden. Nochtans kunnen vele eigenschappen niet goed functioneren zonder cookies.

Veiligheid
RegioFitness.nl zal redelijke administratieve, fysieke en technische voorzorgsmaatregelen nemen om gebruikers persoonsgegevens te beschermen en om deze informatie veilig op te slaan. Toegang tot alle informatie van de gebruiker is beperkt. Enkel aan geautoriseerde werknemers die de informatie nodig hebben om een specifieke baan uit te kunnen voeren wordt toegang verleend tot persoonlijk identificerende informatie. De servers waarop RegioFitness.nl persoonlijk identificerende informatie opslaat, worden gehost in een zeer veilige omgeving.

Informatie update
RegioFitness.nl verstrekt voor veel van haar services mechanismen om gebruikers persoonlijk identificerende informatie bij te werken of te verbeteren.

Links
De RegioFitness.nl website kan links bevatten naar andere websites. RegioFitness.nl is onder geen enkel beding verantwoordelijk of aansprakelijk voor privacy praktijken of de inhoud van dergelijke sites. RegioFitness.nl moedigt de gebruiker aan om bij het verlaten van de RegioFitness.nl website oplettend te zijn en de privacy verklaringen van elke website waarna RegioFitness.nl linkt en welke persoonlijk identificerende informatie verzamelt, te lezen.

Wijzigingen
RegioFitness.nl behoudt zich het recht voor om de Privacy Verklaring op elk moment te wijzigen door de herziene verklaring te publiceren op deze webpagina. De gebruiker zal de Verklaring regelmatig moeten controleren om zo van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven. Het voortdurende gebruik van de RegioFitness.nl services mag gezien worden als de instemming van de gebruiker om gebonden te zijn aan een dergelijke herziene Privacy Verklaring.

Rechten en contact
U heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die RegioFitness.nl over u in bezit heeft. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door een ondertekende brief te sturen naar: RegioFitness.nl, Afdeling Klantenservice, Handelsweg 9A, 7641 AC te Wierden. Vermeld in de brief uw volledige adres (ook evt. e-mailadres) en uw verzoek tot inzage. U ontvangt dan zo snel mogelijk van ons een overzicht. Hiervoor brengen wij u per keer EUR 4,50 in rekening. Voor vragen of suggesties betreffende deze Privacy Verklaring kan de gebruiker RegioFitness.nl bereiken via info@regiofitness.nl.

Loader